УСЛУГИ

ЕНЕРГОНЕЗАВИСИМИ КЪЩИ

Нашият екип специализира в строителство на енергонезависими къщи, които биват захранвани от соларна електроенергия, вода от сондаж, кладенец или каптаж и рaзполагат с пречиствателна станция за отпадни води.

СОЛАРНИ СИСТЕМИ

Изграждане на соларни системи за собствена консумация на електроенергията както и за продажба на пазара.

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

Цялостно електроизграждане на сгради и поставяне на контролни електромери с дистанционно отчитане

ПСОВ

БИО пречиствателни станции за отпадни води

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА

Резервоари за питейна и битова вода

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Жилищно строителство до ключ

Scroll to Top